Tilsyn og seneste rapporter

Klinikken er akkrediteret efter standarderne i Den Danske Kvalitets Model (DDKM).og er godkendt pr 4.november 2020: UDEN ANMÆRKNINGER.

Arbejdstilsynets besøg 23.april 2014: INGEN ANMÆRKNINGER.

Tilsyn fra Embedslægeinstitutionen 11. april 2013: INGEN ANMÆRKNINGER.

Der henvises til Sundhedsstyrelsens hjemmeside. Klik her

Hvis der opstår en utilsigtet hændelse kan den indberettes her www.dpsd.dk

Her finder du os

Røntgenklinikken Trianglen, Trianglen 5, 2100 København Ø