Dosisskema

Røntgenundersøgelse Svarer til i naturlig baggrundsstråling Livstidsrisiko for kræft* Middelværdi mSv**
Hænder, Fødder, Lunger, Arme og Ben
Få dage

NEGLIGERBAR RISIKO
mindre end 1 ud af 1.000.000

Mindre end 0,1
Skulder, Hals og Hoved
Få uger

MINIMAL RISIKO
imellem 100000 og 1 million

0,1 – 0,3
Mammografi, Hofter Rygsøjle og Bækken
Få måneder

MEGET LILLE RISIKO
1 ud af 100.000

0,3 – 2,4

* Denne risikoopgørelse udgør en meget lille del af den risiko på 25% vi alle har for at få kræft
** Middeldosis: Målt ud fra middelværdien af dem målte patientdoser ved en given undersøgelsestype. mSv (miliSievert)