Speciallæger

Eric von Benzon
Overlæge ved Rigshospitalet

Akram Dakhil Delfi
Overlæge ved Herlev og Gentofte Hospital

Tara Thanon
Overlæge ved Hillerød Hospital

Niels Skovgaard
Speciallæge, MPA

Herudover er der tilknyttet enkelte ferievikarer, alle speciallæger i røntgen- og ultralyddiagnostik.

5 radiografer, alle med speciel ekspertise i mammografi.

2 sekretærer.

Røntgenudstyret kontrolleres regelmæssigt af ansvarlig fysiker iht. Sundhedsstyrelsens regulativ om strålehygiejne.